logo motto

Adresy i dane kontaktowe:


Dom św. Elżbiety Starogard Gdański

ul. Hallera 27
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 561 37 24
kom. 697 973 925 e-mail s.starogard@wp.pl

Fundacja Dom św. Elżbiety NIE BĘDZIESZ SAM

ul. Hallera 27
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 561 37 24
kom. 697 973 925

REHABILITACJA

603 929 993

58 561 37 24 wew. 21
 

email:  fundacja.starogard@gmail.com

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - 1% podatku

1% z Pit 2016

 

Regulamin


         

  REGULAMIN  Do umowy o świadczenie usług opiekuńczych

Zleceniodawca zobowiązuje się do:

 • Przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby pozostawionej pod opieką „Domu Św. Elżbiety” Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim.
 • Zaopatrzenie podopiecznego w leki i środki opatrunkowe w trakcie trwania umowy;
 • Dostarczenie spisu rzeczy osobistych wraz z oznaczeniem odzieży.
 • Zaopatrzenie podopiecznego dodatkowo w pampersy w razie potrzeby;
 • Przywiezienie  i odbioru podopiecznego na własny koszt;
 • Zgłoszenie do ZUS zmiany zamieszkania podopiecznego
 • Odebranie podopiecznego najpóźniej po kolacji, w dniu w którym kończy się umowa;
 • W przypadku nie odebrania podopiecznego w ustalonym terminie z Domu Opieki spowoduje to, przekazanie podopiecznego pod adres stałego zameldowania, kosztami obciążając zleceniodawcę,
 • Zleceniodawca  złoży oświadczenie gwarantującego pokrycie  wszelkich kosztów związanych z opieką nad powierzoną Domowi osobą.

·         Terminowe uiszczenia opłat za pobyt, leki, pieluchomajtki i środki zaopatrzenia medycznego  na konto:  Dom św. Elzbiety Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety 

   Bank Spółdzielczy
  
83 8342 0009 0008 3814 2000 0001

  – do dnia 30 każdego miesiąca.

·         Odwiedziny są możliwe codziennie  w godzinach    9 do 17-tej. Godziny późniejsze – do uzgodnienia.

·         Zleceniodawca zobowiązuje się do nie wnoszenia roszczeń spowodowanych zagubieniem jakiejkolwiek rzeczy podopiecznego, a zwłaszcza protez zębowych i biżuterii.

Dom Św. Elżbiety zobowiązuje się do:

 • Zapewnienia stałej  24h opieki nad osoba powierzoną;
 • Konsultacji lekarza internisty;
 • Zapewnienie udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, terapeutycznych i kulturalnych dostosowanych do stanu zdrowia podopiecznego;
 • Zapewnienie wyżywienia( 5 stałych posiłków dziennie – śniadanie,       drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
 • Powiadomienie zleceniodawcy lub wskazanej  przez niego osoby o pogorszeniu się stanu zdrowia podopiecznego; (jeśli stan pogorszy się w godzinach nocnych, informuje się rano )
 • Dom zabezpiecza pranie bielizny i odzieży, podstawowe usługi fryzjerskie i kosmetyczne w miarę potrzeby;
 • Codzienne zabiegi pielęgnacyjne w zakresie higieny osobistej;
 • Werandowanie i spacery.
 • Konsultacji lekarzy specjalistów( na koszt funduszu zdrowia lub na koszt zleceniodawcy).
 • Zapewniamy udział we   Mszy św.,   spowiedziach św., Sakrament namaszczenia chorych;
 • W przypadku, jeśli zleceniodawca skróci pobyt podopiecznego w naszej placówce, przysługuje mu jedynie zwrot kosztów za wyżywienie. Urlopowanie podopiecznego także jedynie zwrot kosztów wyżywienia /stawka żywieniowa 13 zł doba w roku 2017/.
 • Całkowity zwrot kosztów za  niewykorzystany czas pobytu może nastąpić  jedynie w przypadku śmierci  podopiecznego, jego przeniesienia do Domu Pomocy Społecznej lub innego zakładu tego typu.

 

Wnioski o przyjęcie do Domu św. Elżbiety kierować należy na adres Dyrektora – Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, ul. Hallera 27, 83-200 Starogard Gdański. Rezerwacje miejsc najlepiej dokonać osobiście lub dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną..

 

Wstępne rozmowy dotyczące przyjęcia powierzonej Siostrom osoby przeprowadza
i informacji telefonicznej  udziela Dyrektor – Siostra Przełożona Domu. Jest ona również odpowiedzialna za jakość świadczonych usług – tel. ( 58 561 37 24, kom. 697 973 925)

Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług opiekuńczych.


Copyright © 2012, Dom św. Elżbiety

Valid XHTML 1.0 Transitional stat4u

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]