logo motto

Adresy i dane kontaktowe:


Dom św. Elżbiety Starogard Gdański

ul. Hallera 27
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 561 37 24
kom. 697 973 925 e-mail s.starogard@wp.pl

Fundacja Dom św. Elżbiety NIE BĘDZIESZ SAM

ul. Hallera 27
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 561 37 24
kom. 697 973 925

REHABILITACJA

603 929 993

58 561 37 24 wew. 21
 

email:  fundacja.starogard@gmail.com

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

 

Oferta


Prywatny Dom opieki św. Elżbiety  w Starogardzie Gdańskim  prowadzony jest na podstawie zezwolenia na czas nieokreślony udzielonego decyzją Wojewody Pomorskiego  nr PS-IV. 9423.1.27. 2012 i znajduje się w  prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego, „Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego” pod numerem  35.

Naszym mieszkańcom zapewniamy:
- Pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami.
- 5 posiłków dziennie.
- Salon gościnny 
- Jadalnię  na każdym piętrze.
- W każdym pokoju :

 • wg życzenia: Tv,  radio, internet
 • system przywołujący

- Monitoring zewnętrzny zwiększający bezpieczeństwo pensjonariuszy.
- Pralnię dla potrzeb osobistych z suszarnią.
- Parking dla odwiedzających.
- Gabinet lekarski i zabiegowy.

- Sala rehabilitacji. /Zabiegi rehabilitacyjne nie są płatne dodatkowo./
- Kaplicę i opiekę duszpasterską.
- Łóżka ortopedyczne oraz materace zmiennociśnieniowe 
- Całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego.
- Ułatwienia:

 • trakty komunikacyjne
 • podjazdy
 • uchwyty (winda)
 • wymiarowe drzwi
 • brak progów według norm przewidzianych dla osób niepełnosprawnych

W domu znajduje się na I i II piętrze przestronny salon z zestawem wypoczynkowym. Na trzech kondygnacjach są pokoje dla mieszkańców, łazienki, kuchnia i jadalnie oraz inne pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców. Na parterze jest do dyspozycji łazienka z wanną do hydromasażu. Dysponujemy  salą rehabilitacji gdzie nasi mieszkańcy pod okiem profesjonalistów mogą   korzystać z  masażu leczniczego, fizykoterapii (elektroterapia. laseroterapia, pole magnetyczne, krioterapia, leczenie bólu falą uderzeniową), kinezyterapia .  Wokół domu jest piękny duży ogród częściowo zadrzewiony. Może być miejscem spacerów lub wypoczynku na ławce przy fontannie lub refleksją przy grocie Matki Bożej.

Spokojna lokalizacja naszego domu św. Elżbiety

Dom św. Elżbiety położony jest w  spokojnej XII wiecznej  miejscowości  Starogard Gdański.  Dom położony jest na dużej zagospodarowanej działce w centrum miasta. Jednocześnie gwarantujemy ciszę dużego ogrodu częściowo zadrzewionego. Z jednej trony dajemy aktywność miasta a z drugiej ciszę i piękno ogrodu. W domu opieki św. Elżbiety przygotowaliśmy warunki do jak najprzyjemniejszego i najpełniejszego spędzenia nie tylko jesieni życia. Stanowi to naszą misję i cele, które z pasją realizujemy.

Dogodny dojazd to tylko jedna z zalet naszego domu opieki

Wiemy jak ważny jest dla Ciebie kontakt z rodziną. Dlatego, kiedy będziesz chciał odwiedzić swojego bliskiego w naszym domu, zapraszamy Cię codziennie już od godziny 9 do 17. Starogard jest oddalony od Trójmiasta tylko 48 km. Do domu opieki dojedziesz w 15 minut z autostrady A 1.

Nasz dom opieki to komfortowe warunki

W starym ponad  100 letnim  budynku posiadamy dwadzieścia jedno i dwu i trzy osobowych , komfortowo wyposażonych pokoi. W każdym z nich znajduje się łazienka z toaletą, meble i możliwość podłączenia  telewizora. W całym domu jest dostęp do WiFi.  Nasz dom w całości przystosowany jest do opieki i pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych. Łóżka rehabilitacyjne w domu wyposażyliśmy w specjalnie przystosowane materace ortopedyczne. Zwiększają one wygodę naszych mieszkańców. Na życzenie możemy zaoferować także zwykłe łóżka lub tapczany do spania. Cała powierzchnia domu opieki wynosi 1600m2. Działka, na której ulokowany jest dom seniora św. Elżbiety ma ponad  6000m2. Dzięki takim powierzchniom Twój bliski zachowa zarówno przestrzeń prywatną, jaki i osobistą.

Dom św. Elżbiety to całodobowa opieka

Dom św. Elżbiety przyjmuje zarówno osoby zdrowe fizycznie jak i chore. Zapewniamy opiekę osobom przewlekle chorym, po udarach, z demencją starczą czy z chorobą Alzheimera. Nasz dom jest także przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, które nie chcą spędzać czasu w samotności. Nie przyjmujemy chorych psychicznie.

Nasz dom to rodzina atmosfera

Chcemy, aby czas spędzony u Nas był dla każdego z Twoich bliskich satysfakcjonujący. Zadbaliśmy, aby dom był komfortowy i wygodny, gdzie całodobowa opieka jest na jak najwyższym poziomie, a pyszne posiłki dostosowane są do oczekiwań i diety pensjonariuszy. W domu św. Elżbiety zadbaliśmy aby rodzinna atmosfera sprzyjała miłemu spędzaniu czasu.
W ramach odpłatnego pobytu w domu  św. Elżbiety  zapewniamy:

 • całodzienne wyżywienie - śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
 • pranie i prasowanie odzieży, bielizny osobistej, pościeli
 • pielęgnację i pomoc podczas ubierania i jedzenia
 • pedicur
 • zajęcia rekreacyjne i terapeutyczne w  sali dziennego pobytu i ogrodzie
 • rehabilitacje i ćwiczenia usprawniające
 • wycieczki, spacery

Miesięczny koszt  pobytu w naszym domu opieki od 01 czerwca 2018 r. kształtuje się następujaco:
 

 • pokój 1 osobowy 3800 zł
 • pokój wieloosobowy 2800 zł
 • Pobyt czasowy: do uzgodnienia (koszt 100 zł doba )
  Dom św. Elżbiety  zapewnia lekarstwa i pampersy, kóre są  płatne dodatkowo według indywidualnego zapotrzebowania każdego mieszkańca.

Powyższa kwota jest partycypacją w kosztach utrzymania Domu, nie ma możliwości uzyskania dofinasowania z MOPS lub NFZ.

Dokumenty do przyjęcia:

- zaświadczenie od lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego o stanie zdrowia oraz stosowanym leczeniu,

- dowod osobisty, legitymacja ZUS

         

       

         

                    UMOWA – ZLECENIE

DOTYCZĄCA CAŁODOBOWEJ OPIEKI

 

 

Umowa zawarta dnia    …………..  r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy „Domem św. Elżbiety” Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 27 zwanej dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez siostrę Annę - Kazimierę Kołodziejczyk  - Dyrektora Domu św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim

a

Panem(nią  

Zwanym dalej Zleceniodawcą.

 

                                                           Art.1.

Zleceniodawca:

 

Imię i nazwisko

  

adres

 

Numer telefonu

 

Stopień pokrewieństwa

 

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na rzecz Pensjonariusza:

 

Pensjonariusz:

 

Imię i nazwisko

 

Pesel

 

Nr dowodu osobistego

 

adres

 

Numer telefonu

 

Stopień pokrewieństwa

 

 

W przypadku Pensjonariusza  ubezwłasnowolnionego należy dołączyć kserokopię pisma sądowego lub poinformować o wszczęciu postepowania. 

 

                                                           Art.2.

Strony zgodnie ustalają następujący zakres opieki zgodnie z zapisem w REGULAMINIE  Do umowy o świadczenie usług opiekuńczych.

 

Art.3.

1.)Zleceniodawca zobowiązuje się ponosić koszty związane z pobytem podczas trwania niniejszej umowy w wysokości 2800  zł ( dwa tysiące osiemset   złotych ) płatne z góry. 

Opłata winna być   przekazana na konto: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 27;   nr konta ………………………………..

- do dnia 30 każdego miesiąca.

W  opisie należy podać: na cele charytatywno- opiekuńcze Domu św. Elżbiety i  imię i nazwisko podopiecznego i za jaki miesiąc.  Zwrot kosztów za leki i pieluchomajtek także na to konto - należy w opisie przelewu podać numer faktury.

2.) Zleceniodawca zobowiązuje się ponosić koszty związane z specjalistycznym leczeniem, zakupem leków oraz w razie potrzeby pieluchomajtek.

3.) Niezwrócenie kosztów utrzymania i zaleganie więcej niż 2 miesiące skutkuje rozwiązaniem umowy. 

                                   

                                                           Art.4.

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania zastrzega się możliwość podniesienia wysokości opłat związanych z opieką w „Domu św. Elżbiety”.                                          

                                                           

                                                           Art.5.

Strony ustalają, że w razie pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego Zleceniodawca upoważnia Dyrektora Domu do wezwania lekarza lub specjalisty. W przypadku, kiedy lekarz specjalista kieruje do szpitala, decyzje o leczeniu Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy.

                                                           Art.6.

  Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo możliwości zmiany pokoju, w którym przebywa Pensjonariusz.

                                                           Art.7.

Opuszczenie Domu nastąpi najpóźniej po kolacji następnego dnia pobytu, na który została zawarta umowa. Istnieje możliwość, nie obowiązek, przedłużenia umowy.

                                                         Art.8.

Osobą odpowiedzialną za jakość świadczonych usług jest Dyrektor Domu św. Elżbiety

                                                          Art.9.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję,  że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim ul. Hallera 27

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania w celu realizacji usług opiekuńczych

3.      Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

·       uprawnione organy publiczne,

·       podmioty służby zdrowia

4.      Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa. 

5.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

6.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

8.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9.      Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku celem udostępnienia na stronach portali internetowych Domu św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim.

                                                         Art.10.             

Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony  

                                                           Art.11.

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy i regulaminu, stanowiącego jej integralną część, zobowiązuje się przestrzegać go i nie wnosi uwag.

 

                                                           Art.12.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

.......................................................                                       ......................................................

( Zleceniodawca )                                                                 ( Zleceniobiorca )

 

 

 

Wyrażam zgodę na pobyt i powyższą umowę Wyrażam zgodę na pobyt i powyższą umowę oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do publikacji wizerunku podopiecznego na zewnątrz tylko i wyłącznie dla użytku domu  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

 

 

 
 

Copyright © 2012, Dom św. Elżbiety

Valid XHTML 1.0 Transitional stat4u

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]